综合排名

荷兰代尔夫特理工大学基本概况

| 点击:

【www.liuxuezz.com--综合排名】

 荷兰的代尔夫特理工大学是荷兰为数不多的历史最悠久的综合性的理工类大学 ,在电子、航空、水利等方面在国际上处于领先地位,跟着本站一起来了解下代尔夫特理工大学基本概况吧,欢迎阅读。

blob.png

 一、学校概况

 De TU Delft wil een compleet en hoogwaardig spectrum aan disciplines, onderzoek en opleidingen, blijven bieden op het gebied van de ingenieurswetenschappen met instandhouding van onze unieke faciliteiten. Daarmee wil de TU Delft een technische universiteit met een vooraanstaande wereldwijde reputatie blijven, die door haar peers als world leading wordt gezien. Wij willen een broedplaats zijn en blijven voor grensverleggende technisch-wetenschappelijke antwoorden op de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.De TU Delft wil een universiteit zijn die bedrijven waarderen vanwege de uitstekende ingenieurs (MSc en PhD) en als innovatieve samenwerkingspartner op basis van onze hoogwaardige kennis die via nuttigheidsgedreven vragen is verkregen; een universiteit van waaruit nieuwe bedrijvigheid opbloeit en waarvan het onderwijs en onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan een competitieve economie.

 Wij willen een universiteit zijn waar wetenschappers en studenten werken en denken vanuit inter- en multidisciplinariteit en waar de combinatie van science, design en engineering de dominante invalshoek is in onderwijs en onderzoek. De TU Delft wil een inspirerend en genderbewust instituut blijven waar vanuit de hele wereld de beste wetenschappers en slimste studenten naar toe komen om hun talenten te ontplooien.De TU Delft heeft het meest complete spectrum aan ingenieurswetenschappen in Nederland. Wij leiden ongeveer de helft van de studenten bèta en techniek op. Bijna 100% van de in Delft opgeleide ingenieurs vindt binnen één jaar na afronding van de studie een baan. De TU Delft streeft naar behoud van deze posities.

 代尔夫特理工大学将继续提供的学科,研究和培训一个完整的,高品质的范围在工程领域,同时保持我们独特的设施。这代尔夫特理工大学将保留一所技术大学与一家领先的全球声誉,这是由它的同行作为全球领先的看到。我们希望成为一个温床和持续开创性的科学和技术解答我们时代的重大社会问题。代尔夫特理工大学是一所有希望的大学,因为我们拥有很多的优秀的工程师(硕士和博士)和企业欣赏和基于通过效用驱动的需求得到我们的专业知识,创新的合作伙伴; 其蓬勃发展的新业务,其教学和研究做出有竞争力的经济作出了重要贡献的大学。

 我们希望有一个大学里的科学家和学生的工作和跨多学科和地方思维相结合的科学,设计和工程 ,在教学和研究的过程中使用多种的方法。代尔夫特理工大学将是一个鼓舞人心的优质的性别研究所,科学家得到的最好和最聪明的学生来自世界各地,以发展其才能。代尔夫特理工大学在荷兰的工程科学的最完整的频谱。我们培养了学生们的科学和技术方面的。几乎100%的学生在一年内完成研究后,都有能力成为一名工作在代尔夫特寻找训练有素的工程师。代尔夫特理工大学努力保持这些位置。代尔夫特实质上有助于21的可持续发展的社会ST通过培训土木工程师和医生介入,进行国际公认的世界水平的突破性科学技术研究,并通过帮助知识转化为经济和社会的世纪有价值的技术创新和业务。

 二、历史沿革

 1842:Koning Willem II sticht op 8 januari 1842 de Koninklijke Akademie ter Opleiding van Burgerlijke Ingenieurs, voorloper van TU Delft.

 1842年:国王威廉二世始建于1842年1月8皇家学院的土木工程师,代尔夫特理工大学的前身培训。

 1843:Op 4 januari 1843 wordt de Koninklijke Akademie officieel geopend. De kroonprins en de eerste 48 studenten zijn erbij. Op de afbeelding zie je het Akademiegebouw aan de Oude Delft 95.

 1843年:在1843年1月4,皇家学院正式开幕。共有48名王储学生参加。显示了欧德代尔夫特95学院大楼。

 1849:Poster van de Nijverheidstentoonstelling in het hoofdgebouw van de Koninklijke Akademie aan de Oude Delft.

 1849年:海报展览业在皇家科学院在欧德代尔夫特主楼。

 1865:Oplevering 'onderwijsvilla' met onder andere tekenzalen voor Scheikundige Technologie en Werktuigbouw, aan Westvest 9 in Delft. Beeld: Trésorcollectie TU Delft

 1865年:在代尔夫特Westvest完成教育的别墅,包括绘图室为化学工程和机械工程。

 1885:Hoofdmerk van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) aan de Oude Delft 95, aangebracht tijdens de eerste nauwkeurigheidswaterpassing (1875-1885) waaraan veel Delftse studenten en pas afgestudeerden meewerkten. Beeld: Adri den Boer

 1885年:正常阿姆斯特丹级别(NAP)的欧德代尔夫特由许多代尔夫特的学生和毕业生参加第一精密水准(1875年至1885年)的大学。

 1895:Het gebouw voor Geodesie aan de Kanaalweg in Delft wordt opgeleverd in 1895. Beeld: Trésorcollectie TU Delft

 1895年:大地测量学在1895年的Kanaalweg在代尔夫特的建设。

 1898:Microbioloog Beijerinck bestudeert een zieke tabaksplant en ontdekt de minuscule, levende verwekker van die ziekte: het virus.

 1898年:微生物学家Beijerink学习患病的烟草植物,发现疾病的微小的,生活病原体:病毒。

 1904:Marie Bes was in 1904 de eerste vrouw die afstudeerde aan de TH Delft, als scheikundig ingenieur. Foto: Vrouwen in techniek (1994), voorgesteld door Jenny Omvlee

 1904年:玛丽·贝里是在代尔夫特于1904年毕业,玛丽·贝里是学习化学工程的第一位女性。

 1911:Aan de Ezelsveldlaan staat sinds 1911 het TH-laboratorium voor Werktuig- en Scheepsbouwkunde. Hal 3 werd gebruikt als ketelhuis. Beeld: Gemeentearchief Delft

 1911年:由于机械工程及造船1911年TH实验室Ezelsveldlaan状态。

 1918:In 1918 wordt begonnen met de bouw van het universiteitsgebouw voor de afdeling Weg- en Waterbouw van de Technische Hogeschool. Beeld: Trésorcollectie TU Delft

 1918年:1918年开始的大学建设土木水利学院的在技术大学部的建设。

 1945:Herdenkingsraam voor enkele aan de TU gerelateerde slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het gebrandschilderde glas-in-loodraam hangt in het trappenhuis van het TU Delft Science Centre, Mijnbouwstraat 120.

 1945年:纪念馆窗口为第二次世界大战的几个TU-相关的受害者。将染色的彩色玻璃窗在代尔夫特科学中心Mijnbouwstraat 120的楼梯间挂起。

 1946:In 1946 wordt Studium Generale opgericht, met als doel de algemene ontwikkeling van studenten te stimuleren.

 1946年:1946年兴业思高建立,以促进学生全面发展的目的。

 1954:Toos Korvezee werd op 14 april 1954 de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de TH Delft, in de theoretische scheikunde.

 1954年:特什Korvezee是在1954年在理论化学的第一位女教授在代尔夫特4月14日。

 1957:In 1957 werd het nieuwe gebouw van Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek geopend.

 1957年:在1957年新的建筑在机械工程和航海技术打开了新的大门。

 1958:Studeren bij Technische Natuurkunde in het tijdperk voor de cryostaten en supergeleiders. Privébeeld van Gerard Duyfjes (r), die in 1952 met zijn studie Technische Natuurkunde begon. Ingestuurd door zijn kleindochter Julia Cramer, die met dezelfde opleiding startte in 2007。

 1958年:研究应用物理学在低温恒温器和超导体的时代。Privébeeld杰拉德Duyfjes(R),谁始于1952年研究应用物理。通过他的孙女朱莉娅·克拉默,它于2007年开始用相同的教育方法而QuTech获得博士学位。

 1990:Luchtfoto van de Kanaalweg, gemaakt in 1990. Rechts in het midden het huidge Science Centre aan de Mijnbouwstraat, links daarvan de Botanische Tuin, daarnaast het gebouw dat Robovalley nu huisvest.

 1990年:在Kanaalweg的鸟瞰图在1990年取得权在Mijnbouwstraat中间轻薄的科学中心,离开了植物园,也是建筑,现名叫做Robovalley。

 2007:In mei 2007 werd gestart met de aanleg van de trambaan in het Mekelpark. Een jaar later was deze gereed. Foto: Tim Vlemmix

 2007年:2007年5月开始在Mekelpark铁路线的建设。一年后建好。

 三、教研优势

 Overheid en bedrijfsleven zijn in de kern verschillend, maar worden steeds afhankelijker van elkaar bij het waarmaken van hun doelen en ambities. Het vraagt om een goede samenwerking met begrip voor elkaars verschillen.

 政府和行业中处于核心不同,但越来越依赖于对方实现自己的目标和愿望。它要求理解为彼此的差异良好的合作关系。公私合作伙伴关系可以在政府机构和私人公司融资之间建立,建设和管理项目。通过公私合作融资项目可以加速一个项目,还是要一个机会,使人们有可能。代尔夫特理工大学有着许多及其先进的研究机构能够帮助您在大学中的良好发展。

 Advanced Dutch Energy Materials innovation lab (ADEM)

 Advanced Dutch Energy Materials innovation lab (ADEM) is een onderzoek en een investeringsprogramma.Onder leiding van prof. dr. Bernard Dam en begeleid door een 3TU/ECN stuurgroep, een Program Board van industriële partners en de overheid. Het onderzoek richt zich op oplossingen in omzetting, opslag en transport van energie in zes specifieke programma's. Het gedeelde Innovation Lab combineert de expertise van onderzoek en industriële partners met een infrastructuur voor energieonderzoek, materialen en innovatieve productontwikkeling.

 1.荷兰先进能源材料创新实验室(ADEM)

 荷兰先进能源材料创新实验室(ADEM)是一个公私均有的投资型实验室。在教授伯纳德大坝博士的指导下,并伴有3TU / ECN指导委员会的帮助下,行业合作伙伴和政府的计划委员会共同努力下,着重调查着重于转换,存储和六个具体方案能量的运输解决方案。共享创新实验室结合的研究,并与基础设施能源,材料和创新的产品开发的工业合作伙伴的专业知结合到到一起来解决问题。

 Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS)

 In dit Instituut werken wetenschap, onderwijs, overheid, zakelijke partners en maatschappelijke organisaties nauw samen om oplossingen te bedenken voor complexe uitdagingen waarmee een metropool zoals Amsterdam mee wordt geconfronteerd anno nu en in de toekomst.Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) is een ambitieus wetenschappelijk instituut. Samen met Wageningen University & Research en Massachusetts Institute of Technology vormt TU Delft de academische kern van het AMS initiatief. TU Delft werkt nauw samen met AMS in verschillende onderzoeks- en educatieve projecten.

 2.阿姆斯特丹研究所高级大都会解决方案(AMS)

 这个研究所工作的科学、教育、政府、商业伙伴和民间社会密切合作,以制定一个大都市如阿姆斯特丹正面临着在未来的今天和复杂挑战的解决方案。阿姆斯特丹研究所高级大都会解决方案 (AMS)是一个雄心勃勃的科研机构。连同瓦赫宁根大学和技术的研究和麻省理工学院,代尔夫特理工大学是AMS计划的学术核心。代尔夫特理工大学的几个研究和教育项目,AMS密切合作。

 Biotechnology based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium (BE-Basic)

 BE-Basic Foundation is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband van meer dan 50 partners vanuit de industrie en kennisinstellingen, dat industriële biobased oplossingen ontwikkelt voor een duurzame samenleving. De stichting initieert en stimuleert samenwerking tussen universiteiten en de industrie, tussen onderzoekers en ondernemers en tussen Nederlandse en internationale organisaties.Het bouwen van een concurrerende, veilige en duurzame biobased economie door middel van industriële biotechnologie, die minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen, met een positief klimaat effect.Het bewaken van ecologische spanningen en het beheersen en verbeteren van lokale bodem en water omgevingen.Het ondersteunen van maatschappelijke inbedding van producten, diensten en processen van de biobased economie.Om onze doelstellingen te behalen, coördineert en stimuleert BE-Basic RD&I programmeringen voor het ontwikkelen van wetenschap en technologie, met name (maar niet exclusief) met betrekking tot milieukundige en industriële biotechnologie. BE-Basic staat voor ‘Biotechnology based Ecologically Balanced Sustainable Industrial Consortium’. De focus ligt op integrale duurzame biobased oplossingen voor non-energetische (chemische stoffen, materialen, food&feed) en energetische doeleinden waarvoor geen andere duurzame alternatieven mogelijk zijn (luchtvaart, marine en zwaar wegtransport). BE-Basic kiest voor een aanpak gebaseerd op cascadering via integrale bioraffinage concepten, waarbij economische belangen en de impact op het klimaat even belangrijk zijn.

 3.生物技术为基础的平衡生态可持续工业联盟(BE-基本)

 BE-基本依据是由企业和研究机构的50多个合作伙伴的国际公共和私营部门伙伴关系,为发展社会可持续发展的工业生物基解决方案。该基金会发起和推动合作的大学和工业界之间,与荷兰和国际组织之间的研究人员和企业家之间。通过工业生物技术,这是较少依赖于化石燃料建立一个有竞争力的,安全和可持续的生物经济,以积极的气候影响。环境压力的监测和管理,当地土壤和水环境改善。配套的产品,服务社会嵌入和生物经济的过程。为了实现我们的目标,协调和促进BE-Basic编程RD&I的科学和技术,特别是(但不限于)的关于环境和工业生物技术的发展。BE-基本代表了基于平衡的生态可持续工业联盟生物技术。重点是对非能源(化学品,材料和食品和饲料)和其他可再生能源的综合可持续生物基解决方案的使用提供了替代方案是可能的(航空,船舶,重型公路运输)。BE-基本选择采用基于通过综合生物炼制的概念,即经济利益和对环境的影响也同样重要级联的方法。

 Bioprocess Pilot Facility

 De komende tientallen jaren moeten we overgaan van een economie die is gebaseerd op fossiele grondstoffen naar één die biomassa als grondstof gebruikt. Dat is van cruciaal belang voor het milieu, bovendien raken fossiele grondstoffen op.In de Bioprocess Pilot Facility (BPF) kunnen nieuwe duurzame productieprocessen worden opgeschaald en getest.De stap van laboratoriumschaal naar industriële schaal is niet eenvoudig. Procescondities en grondstoffen moeten eerst uitgebreid getest worden. Dat vereist complexe installaties die veel bedrijven zich niet kunnen veroorloven. Daarom hebben universiteiten, bedrijven en overheden de handen ineen geslagen om deze faciliteit te realiseren

 4.生物工艺试验设施

 在未来的十年中,我们必须从经济基础上的化石燃料,以一个用作原料的生物质移动。这是至关重要的环境,除了化石燃料耗尽。在生物加工试验设施(BPF)新的可持续的生产工艺可以按比例增加和测试。从实验室到产业规模的一步是不容易的。工艺条件和原料应广泛的测试。这需要复杂的安装,很多企业无法承受。因此,高校,企业和政府联起手来来实现这一设施。

 Dutch Optics Centre

 De Nederlandse Optical Centre is het nationaal centrum op het gebied van optica en opto-mechatronica.Het Nederlandse Optics Centre is een initiatief van TNO en de TU Delft gericht op het stimuleren van de Nederlandse industrie op het gebied van de optica en optomechatronics door betere benutting van de Nederlandse wetenschap door gezamenlijke R&D.

 5.荷兰的光学中心

 荷兰光学中心是在光学和光机电一体化领域的国家中心。荷兰光学中心是TNO的机动性和代尔夫特理工大学的目的是通过联合研发的。鼓励荷兰业在光学和光机电更好地利用荷兰科学领域。

 Holland PTC

 HollandPTC is de zelfstandige kliniek en het research centrum waarbinnen de TU Delft, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum samenwerken aan uitmuntende zorg en grensverleggend onderzoek.HollandPTC gaat vanaf najaar 2017 patiënten behandelen met complexe oncologie. Het centrum heeft de ambitie om op het terrein van protonentherapie één van de leidende instituten in de wereld te zijn.

 6.荷兰PTC

 HollandPTC是独立的诊疗与研究中心在代尔夫特理工大学,荷兰莱顿大学医学中心和Erasmus医学中心的无微不至的关怀和开创性的研究合作。 HollandPTCz在2017年的秋季开始研究复杂的肿瘤治疗。该中心的目标是成为质子治疗领域是世界领先的研究机构之一。

 Human Disease Model Technology (hDMT)

 Het Institute for human Organ and Disease Model Technologies (hDMT) doet onderzoek naar orgaan en ziektemodellen op chips.De TU Delft, één van de oprichters van hDMT, is er al in geslaagd een flexibele chip te maken waarop levende hartcellen kunnen worden geplaatst, die echt kunnen kloppen. De organen-op-een-chip technologie helpt om een beter inzicht te krijgen in de werking van organen en het versnellen van bijvoorbeeld medicijnonderzoek.

 7.人类疾病模型技术(HDMT)

 该研究所的人体器官和疾病模型技术(HDMT)调查的器官和疾病模型的筹码。代尔夫特理工大学,HDMT的创始人之一,已经成功地使一个灵活的芯片,生活心脏细胞可以放置,这才能真正积少成多。器官上的单芯片技术有助于更好地了解机构的运作,加速药物发现的例子。

 Quantum Computer en internet (QuTech)

 De ideeën achter de quantumcomputer fascineren niet alleen wetenschappers maar ook het grote publiek. Quantumtheorie beschrijft hoe een voorwerp op twee plekken tegelijk kan zijn (“superpositie”) en hoe twee losstaande voorwerpen onzichtbaar kunnen zijn verbonden (“verstrengeling”); fenomenen die moeilijk voorstelbaar zijn in ons dagelijkse leven.Ongekende wetenschappelijke voortgang heeft er nu echter voor gezorgd dat wetenschappers deze quantumfenomenen steeds beter kunnen beheersen. Fascinerende toekomstvisies als quantumteleportatie en quantumcomputers komen in zicht.

 8.量子计算机与互联网(QuTech)

 背后量子计算机的想法着迷的不仅是科学家,但也一般公众。量子理论描述了如何一个对象可以同时出现在两个地方(“叠加”)和两个单独的对象如何连接不可见的(“缠结”); 现象是很难看到在我们的日常生活。 前所未有的科学进步,但是,现在已经确保了提高科学管理这些量子现象。迷人的愿景是量子隐形传态和量子计算机映入眼帘。

 RoboValley

 Om aan de vooravond te staan van de ontwikkeling binnen de robotica heeft verschillende voordelen.Naast economische groei is het zeer belangrijk dat de nieuwe generatie in robotica een bijdrage kunnen gaan leveren in het aanpakken van grote maatschappelijke problemen. Klimaatverandering, vergrijzing, groeiende wereldbevolking en voedseltekort: dit zijn problemen die kunnen worden opgelost door robotica.Het RoboValley programmateam zorgt ervoor dat bedrijven de beschikbare kennis kunnen vinden en er gebruik van kunnen maken. In RoboValley, worden alle belangrijke spelers in robotica met elkaar verbonden, om de groei van de sector versnelt.

 9.RoboValle项目

 站在发展的机器人前夕,有几个优点。除了经济增长是非常重要的是能够在解决重大的社会问题提供了新一代的贡献机器人。气候变化,老龄化,人口增长和食物短缺:这些是可以由机器人来解决问题。该RoboValley项目团队保证了公司能够找到可用的知识和利用。在RoboValley,在机器人技术相关的所有主要玩家一起,加速行业的增长。

 The Green Village

 Het oplossen van 's werelds grootste uitdagingen vereist radicaal nieuwe verbindingen. Combinaties van technologieën die nooit eerder aan elkaar werden gekoppeld of innovatie partnerschappen tussen onwaarschijnlijk partners.Deze verbindingen leiden tot radicale innovaties, bijvoorbeeld auto’s die huizen voorzien van stroom, mensen die hun eigen drinkwater produceren en gebouwen die steeds meer gaan lijken op computers.Terwijl ideeën inspirerend kunnen zijn, zijn de ontwikkeling en implementatie van deze vernieuwingen uiterst complex. Het roept vragen op over verschillende onderwerpen en ze zijn nauw verbonden: technologie (hoe laten we het werken?), businessmodellen (hoe maken we het economisch aantrekkelijk?), openbaar belang (welke kansen en zorgen leven er in de maatschappij) en verordening (als de samenleving dit wil, hoe kunnen we het dan toestaan.

 10.绿色村庄

 解决世界面临的最大挑战,需要全新的连接。中从未被链接技术或不可能合作伙伴之间的合作伙伴关系的创新组合。这些化合物会导致激进的创新,汽车里面有供电,谁自己生产的饮用水,看起来越来越像电脑的建筑物的人。虽然想法是鼓舞人心的,这些创新的制定和实施是非常复杂的。它提出了各种和他们有密切的联系的主题问题:技术(我们如何工作?),商业模式(如何使它具有经济吸引力?),公共利益(的机遇和关注生活在社会)和法规(如果社会想这一点,我们可以做什么吗?)。

 VPDelta

 VPdelta stimuleert innovatie op drie thema's: Safe Delta, Urban Delta, Smart Delta.Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta bestaat sinds 2012 en bevindt zich nu in de tweede fase (2016 -2019). In binnen- en buitenlandse proeftuinen testen, ontwikkelen en etaleren partners in de publieke sector oplossingen voor deltavraagstukken. Zij geven circa 100 start-ups en mkb-bedrijven ruimte, kennis en middelen om te kunnen werken aan nieuwe, betaalbare, opschaalbare producten en diensten voor eigentijds deltabeheer.

 11.VPDelta项目

 VPdelta促进创新在三个方面:安全三角洲,三角洲城市,智能三角洲。该VALORISATION计划三角洲科技及水,短VPdelta成立于2012年,现在是在第二阶段(2016 -2019)。测试在国家和国际实验室,开发和展示在三角洲问题的公共部门解决方案的合作伙伴。它们提供了大约100初创企业和中小型企业的空间、知识和资源,以新的、负担得起的、可扩展的产品和服务为现代三角洲管理工作。

 四、办学条件

 Teacher force

 It has more than 17000 students and more than 2400 researchers, as well as many advanced laboratories,In microelectronics, it has its own chip manufacturing plants and research and development centers. A library with first-class teaching facilities and scientific research facilities, with a lawn covered with green grass, is one of the landmark buildings of the school. It has about one million volumes of books and a large number of periodicals and magazines. Students and teachers can borrow it free of charge. Has repeatedly been rated as one of the most beautiful libraries in the world.

 1.师资力量

 代尔夫特理工大学有超过17000名学生和2400多名研究人员,以及许多先进的实验室在微电子学中,它有自己的芯片制造厂和研发中心。学校拥有一流的教学设施和科研设施,草坪上覆盖着绿草,是学校的标志性建筑之一。代尔夫特理工大学有大约100万册图书和大量的期刊和杂志。学生和老师可以免费借到书籍。被评为世界上最美丽的图书馆之一。

 Discipline construction

 Graduate programs: aerospace engineering, aerospace engineering, earth science, applied science, applied physics, chemical and biological engineering, chemical engineering, life science and technology, nano science, science and education and communication, the teacher project (TULO), architecture, architecture, city planning, civil engineering, application of earth science, civil engineering, Marine engineering, transportation, infrastructure and logistics, electrical engineering, mathematics and computer science, applied mathematics, computer engineering, computer science, power electronics, microelectronics, communication, embedded system, media and knowledge engineering, bioinformatics, industrial design, interaction design, integrated product design, product design strategy, machinery, Marine engineering and material design, biomedical engineering, Marine engineering, materials science and engineering, mechanical engineering, ocean engineering, systems and control, transportation, infrastructure and logistics, technology, policy and management, engineering and policy analysis, Geomatics, technology management, systems engineering, policy analysis and management, infrastructure and logistics.

 2.学科建设

 本科生课程:航空工程 Aerospace Engineering,应用地球科学 Applied Earth Sciences,应用数学 Applied Mathematics,应用物理 Applied Physics,建筑 Architecture,土木工程 Civil Engineering,计算机科学 Computer Science,电气工程 Electrical Engineering,工业设计 Industrial Design Engineering,生命科学和技术 Life Science & Technology,船舶工程 Marine Technology,机械工程 Mechanical Engineering,分子科学和技术 Molecular Science & Technology,纳米生物学 Nanobiology,系统工程,政策分析和管理 Systems Engineering, Policy Analysis & Management。

 研究生课程:航空航天工程、航空航天工程、地球科学、应用科学、应用物理、化学、生物工程、化学工程、生命科学技术、纳米科学、科学教育和交流,教师项目(图洛)、建筑、建筑、城市规划、土木工程、地球科学、应用土木工程、海洋工程、交通运输、基础设施和物流,电气工程,数学和计算机科学、应用数学、计算机工程、计算机科学、电力电子、微电子、通信、嵌入式系统、媒体与知识工程、生物信息学、工业设计、交互设计、集成产品设计,产品设计策略、机械、海洋工程、材料设计、生物医学工程、海洋工程、材料科学与工程、机械工程、海洋工程、系统控制、交通、基础设施。

 五、校园生活

 Dagelijks verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, bezoekers en medewerkers van de universiteit en van bedrijven op de campus. Met een omvang van ruim 161 hectare is de campus groter dan de binnenstad van Delft, en een van de grootste universiteitscampussen ter wereld.

 De campus is voorzien van een uitgebreid fiets- en voetgangersnetwerk. De TU Delft campus heeft een groen en parkachtig karakter. Grote delen van de campus zijn daarom alleen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer bereikbaar. Voor de automobilist is er de campusring, een rondweg voor auto’s, om de gehele campus. Met een goede bewegwijzering op de campusring zijn de centrale parkeerterreinen goed vindbaar. Van daaruit is iedere bestemming te voet bereikbaar.

 1.纵览

 每日住宿各地27000名校园:学生、科学家、游客、大学并在校园内的员工。拥有超过161公顷校园的体积比代尔夫特市的面积还要大,代尔夫特理工大学是世界上最大的大学校园之一。校园有一个广泛的自行车和步行者网络。代尔夫特理工大学的校园是绿色的公园般的性格。因此,校园里的大部分都只能步行进入,骑自行车或乘坐公共交通工具。对于驾驶者,还有就是校园环,汽车到整个校园环形路。随着校园环上适当的标志中央的停车场很容易找到。从那里能够徒步到任何目的地。

 Op de campus vind je op allerlei plekken eten en drinken voor ieder budget. Of je nu trek hebt in een espresso met een lekkere muffin, een verse warme maaltijd of een knapperig broodje, je kunt altijd ergens terecht.

 Coffee corners en espressobars

 Bemande coffee corners vind je in bijna iedere faculteit met een aanbod van lekkere koffie en (zoete) versnaperingen. Ook kun je in de Library terecht bij de Coffee-star of in de aula bij Café 015. Verder tref je op de campus selfservice espressobars zoals DE Coffee Kitchen of Starbucks.

 Restaurants

 In de aula is een groot selfservice restaurant met een heel breed aanbod van maaltijdsalades, warme maaltijden, fruit, verse broodjes en soep. Ook in de faculteiten vind je (kleinere) selfservice restaurants met een vergelijkbaar aanbod.

 Food Market

 In een Food market zitten meerdere horecaexploitanten bij elkaar die voor een heel divers aanbod zorgen. De Food market Fellowship op Zuid biedt zowel Aziatisch met de Satébar, Mediterraan met La Casa Kitchen en Soep met ballen voor de Hollandse keuken.

 Food trucks

 Op de campus staan door het jaar heen op meerdere locaties diverse Food trucks waar je tussen 11.00 en 15.00 uur een afwisselende lunch kunt halen. De Food trucks wisselen het hele jaar door van bijvoorbeeld Grieks, naar Vietnamees of Mexicaans.

 Sportcafé Sport & Cultuur

 Bij Sport & Cultuur wordt flink verbouwd maar een gezellig tijdelijk sportcafé ‘The Hub’ is wel open en je kunt daar de hele week terecht van ontbijt tot avondbar.

 Openingstijden

 Alhoewel per locatie de openingstijden verschillen, kun je altijd wel ergens terecht. Wil je precies weten waar je wanneer terecht kunt dan kun je hier inloggen (alleen studenten en medewerkers).

 Nieuwe ontwikkelingen Horeca

 De TU Delft werkt aan een gevarieerde en inspirerende omgeving voor studenten, wetenschappers, medewerkers, ondernemers en bezoekers. Naast een innovatieve leer- en werkomgeving biedt de Living Campus verschillende andere voorzieningen waaronder de horeca. Het aanbod van horecavoorzieningen wordt nog veelzijdiger, internationaler en gezonder en er komen meer plaatsen om elkaar te ontmoeten. Meer weten over de ontwikkelingen op de campus en de toekomst van de horeca? Kijk dan eens hier.

 2.饮食方面介绍

 在校园里,你可以在很多地方寻找食物和饮料每预算。无论你渴望用美味松饼,新鲜的热餐或一个硬皮卷的咖啡,你可以随时去的地方。

 咖啡角落和咖啡吧:载人咖啡角落几乎可以在任何教师用各种美味的咖啡和(甜)小吃吸引着你。您也可以在咖礼堂以外继续喝咖啡,你会发现在校园自助咖啡酒吧,咖啡DE厨房和星巴克等等。

 餐馆:礼堂拥有非常广泛种类的沙拉、热腾腾的饭菜、水果、新鲜面包和汤的大型自助餐厅。在院系看(小)自助餐厅,还有类似的建议。

 菜场:在食品市场有几个好客运营商共同创造一个非常多元化。在食品市场奖学金南亚同时提供了Satebar,地中海与香格里拉之汤厨房和球的荷兰美食。

 卡车里面的食品:校园里一年四季在不同位置的多个食品的卡车,你和11.00之间15.00你得到丰盛的午餐。食品的卡车里面拥有一年四季从希腊到越南或墨西哥的不同种类的食物。

 Sportcafé体育与文化:在体育文化显著增长,但暂时舒适的体育酒吧“ 枢纽 ”是开放的,每周都从早餐到晚间酒吧你都可以去那里。营业时间,虽然每个位置改变开放时间,你可以随时去的地方。你想确切地知道,你可以去的时候就可以了这里登录(学生和教职员工)。

 新发展餐饮:代尔夫特理工大学正在为学生,科学家,工人,商人和游客多样化的和鼓舞人心的环境。除了创新的学习和工作环境提供生活园区各项设施,包括餐饮。餐饮设施的范围是更灵活、更国际化、更健康、并有更多的地方见面。了解校园的发展和酒店业的未来? 看这里。

 六、杰出校友(源自网络)

 诺贝尔奖得主

 Simon van der Meer:1984诺贝尔物理学奖

 Jacobus Henricus van 't Hoff:1901诺贝尔化学奖

 Heike Kamerlingh Onnes:1913年获得诺贝尔物理学奖

 Andre Geim:2010年诺贝尔物理学奖

 科学领域

 严恺:中国科学院、中国工程院、墨西哥科学院三冕院士,世界著名的水利海岸工程学家。

 陈宗基:土力学、岩石力学、流变力学和地球动力学家。

 Anton Pannekoek:天文学家及马克思主义者。

 Jan Arnoldus Schouten:数学家,微积分研究巨大贡献者。

 Willem Alberda van Ekenstein:化学家,“洛布雷·德·布律-埃肯施泰因转变”发现者。

 Adriaan "Aad" van Wijngaarden:数学家和计算机科学家,VanWijngaarden算法发明者,ALFOL开发者。

 Jacobus Cornelis Haartsen:电气工程师、研究员、发明家和企业家,蓝牙开发者。鲁伊兹·布劳威尔,数学家。

 政治领域

 Karien van Gennip:政治家,荷兰经济事务大臣。

 Anton Adriaan Mussert:第二次世界大战时期的政治家,荷兰的国家社会主义运动的创始人及领导者。

 Abdul Qadeer Khan:巴基斯坦核计划之父。

 Wubbo de Boer:欧洲内部市场协调局主席。Els Borst:荷兰健康暨体育部前部长。

 Ad Melkert:荷兰社会事务暨就业部前部长。Jacqueline Cramer:荷兰住房暨环境部部长。

 商业领域

 Adrian van Hooydonk:汽车设计师,宝马设计主管。

 Gerard Philips:飞利浦联合创始人

 Cornelis Lely:荷兰拦海大坝首席设计师

 Ben van Beurden:壳牌公司CEO

 Alexandre Horowitz:飞利浦设计师

 艺术领域

 Menno ter Braak,作家。

 Willem Frederik Hermans,作家。

 anneke Jonkman,作家。

 Stijn Roelofs,纪录片导演。

 J. Slauerhoff,作家。

 Karin Spaink, 记者。

 Simon Vestdijk,作家。

 Dirk Wolthekker,记者及作家。

 运动领域

 Max Euwe,1935-1937 世西洋棋王 。

 以上内容由本站www.独家翻译,版权归本站所有,未经本站授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!

 2017年荷兰大学口碑排名

 2017年荷兰毕业生就业率大学排行

 2017年荷兰大学综合实力世界排名
本文来源:http://www.liuxuezz.com/daxuepaiming/38024.html